Пресметнете, колко ще печелите като водач

Клас на автомобила
Гориво
4 055смн за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
32 примерно количество поръчки на ден