เรียกแท็กซี่

หมายเลขโทรศัพท์ประจำเมือง

+992-41-800-8002

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

515

แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถ "Maxim"

บริการที่มีคุณภาพ

มีอะไรอยากบอกหรือไม่?

สำนักงาน

ที่อยู่สำนักงาน

อีเมล

dushanbe@taximaxim.tj

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล

press@taximaxim.com

ฝ่ายโฆษณา